Project Description

PREFABRYKACJA SZAF STEROWNICZYCH

Wykonujemy kompleksowe inwestycje związane z budową, montażem i uruchomieniem rozdzielnic  elektrycznych i szaf zasilająco-sterowniczych. Jesteśmy w stanie podjąć się realizacji prostych jak i bardzo rozbudowanych układów sterowania. Nasze produkty odznaczają się starannością oraz wysoką jakością ich wykonania. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w sposobie oznaczenia poszczególnych przewodów w szafach sterowniczych oraz profesjonalności przygotowania  schematów elektrycznych.

Wszystkie rozdzielnice realizujemy na podstawie własnych projektów poprzedzonych audytem na obiekcie lub dokumentacji dostarczonej przez klienta.